Calgary Oval X-Treme Logos

National Women's Hockey League (2000-07) Logos Calgary Oval X-Treme (2002/03-2003/04)Calgary Oval X-Treme Primary Logos