Severstal Cherepovets Logos

Kontinental Hockey League Logos Severstal Cherepovets (2008/09-Pres)


Severstal Cherepovets Primary Logos

Severstal Cherepovets Home Uniforms

Severstal Cherepovets Road Uniforms