HC Vagnerplast Kladno Logos

Extraliga ledního hokeje, ELH (Czech Extraliga) Logos HC Rabat Kladno (2003/04-2006/07) ► HC Geus Okna Kladno (2007/08-2009/10) ► HC Vagnerplast Kladno (2010/11) ► Rytíři Kladno (2011/12-2013/14)


HC Vagnerplast Kladno Primary Logos

HC Vagnerplast Kladno Alternate Logos