Atlanta Silverbacks Logos

USL First Division Logos Atlanta Ruckus A-League (1995-1998) ► Atlanta Silverbacks A-League (1999-2004) ► Atlanta Silverbacks (2005-2008) ► Atlanta Silverbacks NASL (2011) (2011-2015)Atlanta Silverbacks Primary Logos