Donbass Donetsk Logos

Kontinental Hockey League Logos HC Donbass Russia VHL (2011/12) ► Donbass Donetsk (2012/13-2013/14)Donbass Donetsk Primary Logos