Wichita Stealth Logos

Arena Football 2 Logos Wichita Stealth (2001-2004)Wichita Stealth Primary Logos

Wichita Stealth Secondary Logos

Wichita Stealth Alternate Logos

Wichita Stealth Wordmark Logos