Pirati Chomutov Logos

Extraliga ledního hokeje, ELH (Czech Extraliga) Logos Pirati Chomutov (2012/13-Pres)Pirati Chomutov Primary Logos