Milwaukee Braves Logos

National League Logos Boston Beaneaters (1883-1906) ► Boston Doves (1907-1910) ► Boston Rustlers (1911) ► Boston Bees (1936-1940) ► Boston Braves (1912-1952) ► Milwaukee Braves (1953-1965) ► Atlanta Braves (1966-Pres)


Milwaukee Braves Primary Logos

Milwaukee Braves Alternate Logos

Milwaukee Braves Home Uniforms

Milwaukee Braves Road Uniforms

Milwaukee Braves Champion Logos

Milwaukee Braves Special Event Logos