Milwaukee Braves Logos

National League Logos Boston Beaneaters (1883-1906) ► Boston Doves (1907-1910) ► Boston Rustlers (1911) ► Boston Braves (1912-1935) ► Boston Bees (1936-1940) ► Boston Braves (1941-1952) ► Milwaukee Braves (1953-1965) ► Atlanta Braves (1966-Pres)Milwaukee Braves Primary Logos

Milwaukee Braves Alternate Logos

Milwaukee Braves Cap Logos

Milwaukee Braves Caps

Milwaukee Braves Home Uniforms

Milwaukee Braves Road Uniforms

Milwaukee Braves Champion Logos

Milwaukee Braves Special Event Logos