Dayton Gems Logos History

International Hockey League (2008) Logos Dayton Gems (2009/10) ► Dayton Gems CeHL (2010/11-2011/12)
Dayton Gems Primary Logos History