Sydney Spirit Logos History

NBL Australia Logos West Sydney Razorbacks (1998/99-2007/08) ► Sydney Spirit (2008/09)
Sydney Spirit Primary Logos History