Eddie Mathews Logo and Uniform History

Boston Braves (1952) ► Milwaukee Braves (1953-1965) ► Atlanta Braves (1966) ► Houston Astros (1967) ► Detroit Tigers (1967-1968)
Edwin Lee Mathews

Hall of Fame: 1978

Born: October 13, 1931
Texarkana TX USA

Died: February 18, 2001

Position: 3B
Eddie Mathews's Primary Team Logos

Eddie Mathews's Stats By Logo

  Years Logo G AB R H HR
  1952-1952 Detroit Tigers (1952 - 1952) 145 528 80 128 25
  1953-1955 Detroit Tigers (1953 - 1955) 436 1,554 314 457 128
  1956-1965 Detroit Tigers (1956 - 1965) 1,508 5,515 986 1,503 324
  1966-1966 Detroit Tigers (1966 - 1966) 134 452 72 113 16
  1967-1967 Detroit Tigers (1967 - 1967) 101 328 39 78 10
  1967-1968 Detroit Tigers (1967 - 1968) 67 160 18 36 9
  TOTALS 2,391 8,537 1,509 2,315 512