2013 Arizona Diamondbacks
MLB Uniform Tracker Links
Arizona Diamondbacks
2013 Jersey Record
Road
25 - 32

Home: 0-0
Road: 25-32

RSPG: 4.2
RAPG: 4.3
View Games & Stats
Alternate
24 - 21

Home: 13-9
Road: 11-12

RSPG: 4.5
RAPG: 4.6
View Games & Stats
Home
20 - 16

Home: 20-16
Road: 0-0

RSPG: 4.1
RAPG: 3.9
View Games & Stats
Alternate
3 - 7

Home: 3-7
Road: 0-0

RSPG: 3.1
RAPG: 5.6
View Games & Stats
Charity
6 - 4

Home: 6-4
Road: 0-0

RSPG: 4.2
RAPG: 3.4
View Games & Stats
Throwback
1 - 1

Home: 1-0
Road: 0-1

RSPG: 3.5
RAPG: 3.5
View Games & Stats
Spanish
1 - 0

Home: 1-0
Road: 0-0

RSPG: 9.0
RAPG: 2.0
View Games & Stats
Holiday
1 - 0

Home: 1-0
Road: 0-0

RSPG: 5.0
RAPG: 4.0
View Games & Stats

Arizona Diamondbacks
2013 Cap Record

Primary
67 - 69

Home: 33-25
Road: 34-44

RSPG: 4.3
RAPG: 4.3
Alternate
9 - 10

Home: 9-10
Road: 0-0

RSPG: 3.6
RAPG: 4.2
Practice
1 - 1

Home: 1-1
Road: 0-0

RSPG: 6.5
RAPG: 6.0
Throwback
1 - 1

Home: 1-0
Road: 0-1

RSPG: 3.5
RAPG: 3.5
Holiday
1 - 0

Home: 1-0
Road: 0-0

RSPG: 5.0
RAPG: 4.0
Holiday
1 - 0

Home: 0-0
Road: 1-0

RSPG: 5.0
RAPG: 4.0
Holiday
1 - 0

Home: 0-0
Road: 1-0

RSPG: 4.0
RAPG: 1.0

LEGEND
Home: Wins-Losses at home
Road: Wins-Losses on road
RSPG: Runs Scored Per Game
RAPG: Runs Allowed Per Game
 
 
Monday, April 1, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, April 2, 2013

F
 
 
 
 
 


Wednesday, April 3, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, April 5, 2013

F
 
 
 
 
 


Saturday, April 6, 2013

F
 
 
 
 
 


Sunday, April 7, 2013

F
 
 
 
 
 


Monday, April 8, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, April 9, 2013

F
 
 
 
 
 


Wednesday, April 10, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, April 12, 2013

F
 
 
 
 
 


Saturday, April 13, 2013

F
 
 
 
 
 


Sunday, April 14, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, April 16, 2013

F
 
 
 
 
*Jackie Robinson Day


Wednesday, April 17, 2013

F
 
 
 
 
 


Thursday, April 18, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, April 19, 2013

F
 
 
 
 
 


Saturday, April 20, 2013

F
 
 
 
 
 


Sunday, April 21, 2013

F
 
 
 
 
 


Monday, April 22, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, April 23, 2013

F
 
 
 
 
 


Wednesday, April 24, 2013

F
 
 
 
 
 


Thursday, April 25, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, April 26, 2013

F
 
 
 
 
 


Saturday, April 27, 2013

F
 
 
 
 
 


Sunday, April 28, 2013

F
 
 
 
 
 


Monday, April 29, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, April 30, 2013

F
 
 
 
 
 


Wednesday, May 1, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, May 3, 2013

F
 
 
 
 
 


Saturday, May 4, 2013

F
 
 
 
 
 


Sunday, May 5, 2013

F
 
 
 
 
 


Monday, May 6, 2013

F
 
 
 
 
 


Tuesday, May 7, 2013

F
 
 
 
 
 


Wednesday, May 8, 2013

F
 
 
 
 
 


Thursday, May 9, 2013

F
 
 
 
 
 


Friday, May 10, 2013

F
 
 
 
 
 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  Next Page