Lev Poprad Logos History

Kontinental Hockey League Logos Lev Poprad (2011/12)
Lev Poprad Primary Logos History