Hull Stingrays Logos History

Elite Ice Hockey League (UK) Logos Hull Stingrays (2006/07-2014/15) ► Manchester Storm (2015/16-Pres)
Hull Stingrays Primary Logos History